”Jeg har det bare så godt med, at jeg kom i gang med TMS-behandlingen”

Efter en længere periode, hvor hverken medicin eller terapi havde effekt på hendes OCD, valgte 36-årige Anna at gå i TMS-behandling på en privat klinik. Stemningslejet blev mærkbart øget, og hun blev bedre i stand til at tackle sin OCD.

Anna er 36 år og har haft OCD, siden hun var 10. Hun kom hurtigt i den rette behandling og var stort set symptomfri efter tre sessioner på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Risskov. Der fulgte år med både gode og dårlige perioder og med en OCD, der skiftede karakter og hele tiden fandt nye udtryk. Meget tjekkeadfærd og smitteangst i de første år, og virkelig meget tvivl — om alt, men især, om hun havde løjet eller gjort nogen noget ondt og dermed været et moralsk set dårligt menneske.  

Hun har haft god gavn af kognitiv adfærdsterapi, og gennem en del år har hun også haft god effekt af medicin, selvom det ikke har været uden bivirkninger. Over de seneste par år, særligt fra sommeren 2022, fik hun det dog gradvist dårligere.

”Jeg havde det rigtig dårligt over en lang periode, faktisk så dårligt, at jeg ikke kunne arbejde med de strategier, jeg havde lært hos min psykolog, som er specialiseret i OCD-behandling med kognitiv adfærdsterapi. Jeg var på 200 mg Sertralin og fik også på et tidspunkt Risperidon, der skulle booste Sertralinen, men det havde ikke den ønskede effekt. Jeg var svær at hjælpe, og jeg havde svært ved at hjælpe mig selv, da jeg simpelthen ikke havde overskud til at arbejde terapeutisk med min OCD,” fortæller Anna.

Primært tvangstanker

Hendes OCD var i den periode rettet mod relationerne til sine allernærmeste. Havde hun de rigtige, ægte følelser, elskede hun dem rigtigt? Og når OCD’en fortalte hende, at det gjorde hun ikke, fulgte skyld og skam.

”Det var en anden udfordring end de former for OCD, som jeg tidligere har været plaget af. Det var helt overvejende tankerne, der fyldte, og jeg følte, at den klassiske kognitive adfærdsterapi, som havde været virksom mod mine udadvendte tvangshandlinger, ikke rigtig slog til. Det hele var ved at gå i hårdknude, så et eller andet skulle der ske!”

Igennem sine forældre hørte hun om TMS (Transkraniel Magnet Stimulation), som gennem en del år har været anvendt til at behandle depressionsramte, men som også var begyndt at blive anvendt i behandlingen af OCD. Forældrene opsøgte en privat praksis, der på nuværende tidspunkt er den eneste, der tilbyder TMS-behandling mod OCD i Danmark, og hun startede i et behandlingsforløb få dage efter den første kontakt.

”Jeg havde ingen forbehold overhovedet i forhold til at indgå i et behandlingsforløb, hvor jeg fik magnetisk stimulation. Jeg ville rigtig gerne hjælpes og for at være ærlig, så var det en lettelse for mig, at jeg ikke skulle indgå i endnu et egentligt terapiforløb. Det tiltalte mig, at jeg i princippet bare skulle lade nogle bearbejde min OCD med magnetisk stimulation fra en maskine.”

Lidt som trylleri

Forløbet var på 29 sessioner på hverdagene over seks uger. Hver session varede 20-25 minutter og bestod dels af en indledende samtale med TMS-behandleren, dels af selve TMS-behandlingen. Den indledende samtale blev brugt som en slags tjek-ind med to hovedkomponenter: Dels en kort eksponeringsøvelse, der øger effekten af TMS-behandlingen, dels en afklaring af, hvordan Anna havde det, så man kunne vurdere, om der var en positiv udvikling som følge af behandlingen. Og Anna slår fast, at det var der:

”Der var helt klart en god effekt af behandlingen. Jeg opfattede det næsten lidt som trylleri, der betød, at ”larmen” i mit hoved blev mærkbart reduceret. Jeg havde i perioden op til starten på TMS-behandlingen også haft depressive tendenser, og det første, jeg oplevede var, at mit stemningsleje klart blev hævet, så jeg fik et helt andet overskud end tidligere. Jeg har stadig nogle tvangstanker, men det er som om, de er mere isolerede og nogle, jeg bedre kan kigge på og anerkende, at de er der, men samtidig opleve, at de ikke tager alle min mentale ressourcer.”

Annas nærmeste kunne registrere ændringen i stemningslejet allerede i løbet af den første behandlingsuge – for Anna skete det senere:

”Fordi jeg ville det så meget, var jeg opmærksom på, at jeg ikke kom til at mærke en effekt, der måske ikke reelt var der. Så jeg turde simpelthen ikke rigtig tro på, at jeg kunne få effekt af behandlingen så hurtigt.”

Krævede energi

Anna fortæller, at det især i starten af forløbet krævede meget energi af hende at komme til behandlingerne, da hun havde det rigtig dårligt. Hun havde heller ikke altid det tilstrækkelige overskud til den indledende samtale:

”Jeg tror, det er meget individuelt, hvor meget brug man har for den mere terapeutiske del af sessionen. Jeg har været så meget i terapi, at jeg flere gange blot gerne ville have spolerne på og i gang med selve TMS-behandlingen, men samtidig kan jeg også godt se værdien af løbende at finde ud af, om der sker en udvikling. Og jeg oplevede, at det blev respekteret de gange, jeg frabad mig den indledende samtale.”

Selve behandlingen var ifølge Anna uden egentlige bivirkninger:

”Det føles lidt som en spætte, der hakker en i hovedet, når man får behandlingen, og lige i starten kan det godt være lidt ubehageligt, men man vænner sig hurtigt til det. Og når man hurtigt mærker en gavnlig effekt af behandlingen, bliver man jo også meget mere positiv over for den.”     

Har været helt afgørende

Anna var fem måneder efter behandlingen i et vedligeholdende TMS-forløb på 10 sessioner. Hun har fået overskud til at gå i et metakognitivt behandlingsforløb, og hun har brugt TMS-behandlingen som en løftestang til at trappe ud af sin medicin.

”Jeg har det bare så godt med, at jeg kom i gang med TMS-behandlingen og kan klart anbefale det til andre, måske især dem, der ikke føler, de har overskud til at gå i terapi, og hvor deres OCD er meget tankebaseret. Behandlingen har været helt afgørende for, at jeg har det bedre i dag. Jeg regner med, at jeg fremover skal have nogle vedligeholdende forløb, og så håber jeg, at behandlingen også på et tidspunkt bliver tilbudt i den offentlige psykiatri. Det er ikke et quickfix, men for mig har det betydet en mulighed for at tackle min tvangstanker bedre end tidligere.”

Kontakt os

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Andre artikler